Minicourses

Sophie Grivaux

Université de Lille, France

Vladimír Müller

Matematický ústav Akademie věd České republiky, Czech Republic

Aristos Siskakis

University of Thessaloniki, Greece